Κοινωνία

"ΑΠΟΠΛΟΥΣ": Ομάδες βιωματικής προσέγγισης για γονείς.

"ΑΠΟΠΛΟΥΣ": Ομάδες βιωματικής προσέγγισης για γονείς.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 13:05
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ «Απόπλους»  

Σελίδα 9 από 2816