Δώρα Μαρκάτου: “Τεράστιο το καλλιτεχνικό μέγεθος του Γεράσιμου Σκλάβου. Έχει ξεπεράσει τα σύνορά μας. Τιμή για το Αργοστόλι να φιλοξενεί το μουσείο του”

Δώρα Μαρκάτου: “Τεράστιο το καλλιτεχνικό μέγεθος του Γεράσιμου Σκλάβου. Έχει ξεπεράσει τα σύνορά μας. Τιμή για το Αργοστόλι να φιλοξενεί το μουσείο του”

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020 08:22
Συνέντευξη στην ιστορικό Τέχνης και έφορο του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλονιάς


Σελίδα 1 από 45