Κοινωνία

20.816 παραβάσεις στη χώρα το διάστημα από 20-26 Νοεμβρίου - 399 στα Ιόνια Νησιά

20.816 παραβάσεις στη χώρα το διάστημα από 20-26 Νοεμβρίου - 399 στα Ιόνια Νησιά

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 14:34
96.813 τροχονομικοί έλεγχοι και 20.816 παραβάσεις το διάστημα από 20 έως 26 Νοεμβρίου 2022

Σελίδα 9 από 4446