Κοινωνία

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr για τους Έλληνες του εξωτερικού

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr για τους Έλληνες του εξωτερικού

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 17:49
Ευκολότερη γίνεται η πιστοποίηση διεθνή αριθμού κινητού τηλεφώνου με μία και μόνο επίσκεψη στην Προξενική Αρχή

Σελίδα 5 από 4446