Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικών Ιατρείων Καραβάδου και Λακήθρας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 17:30

Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικών Ιατρείων Καραβάδου και Λακήθρας

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στον Καραβάδο Λειβαθούς την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.
Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στη Λακήθρα Λειβαθούς την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.
Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).