Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς - Ιθάκης : Υπενθύμιση Ανανέωσης επαγγελματικών αδειών αλιευτικών σκαφών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 15:59

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς - Ιθάκης : Υπενθύμιση Ανανέωσης επαγγελματικών αδειών αλιευτικών σκαφών

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, ότι διανύουμε το τρίμηνο ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών αλιείας σκάφους, που λήγουν μέχρι το τέλος του χρόνου και θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ανανέωσή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η ανανέωση των αδειών αλιείας συνδέεται με την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις στο Τμήμα Αλιείας - Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ