Αφρ.Θεοπεφτάτου: "Ρύθμιση για την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα του Ειρηνοδικείου Ιθάκης για τη στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου"

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 28 Μαΐου 2017 19:15

Αφρ.Θεοπεφτάτου: "Ρύθμιση για την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα του Ειρηνοδικείου Ιθάκης για τη στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου"

Κατατέθηκε χθες και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή

 Στο σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε χθες και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, προβλέπεται η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα του Ειρηνοδικείου Ιθάκης για τη στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.

Με την παρούσα ρύθμιση ικανοποιείται το χρόνιο αίτημα του Δήμου Ιθάκης και φορέων του νησιού για την αξιοποίηση του ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς και την προστασία του από την μακρόχρονη αχρησία.

 

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης