Παναγής Καππάτος: Καθορίστηκε η Συνδεδεμένη Ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 13:28

Παναγής Καππάτος: Καθορίστηκε η Συνδεδεμένη Ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των Κτηνοτρόφων της χώρας ανέρχεται σε 64.862.472€ και υπολογίζεται ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι και οι κάτοχοι Αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, οι οποίοι:

  • Παραδίδουν απευθείας το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος
  • Έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της ετήσιας απογραφής, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) της εκμετάλλευσής τους για κάθε έτος ενίσχυσης
  • Δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση – Ο.Σ.Δ.Ε κάθε έτους συμπληρώνοντας τον αριθμό των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών.

Παναγής Καππάτος