Λογιστικό γραφειο: πώς να βρείτε τον ιδανικό συνεργάτη

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 08 Απριλίου 2017 10:34

Λογιστικό γραφειο: πώς να βρείτε τον ιδανικό συνεργάτη

Κάθε επιχειρηματίας χρειάζεται να εκπροσωπείται από ένα αξιόπιστο λογιστικο γραφειο καθώς διαδραματίζει τον ρόλο ενός μακροχρόνιου συνεργάτη.

Η επιλογή του πιο κατάλληλου λογιστή κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική και πριν λάβετε την απόφασή σας, θα πρέπει να έχετε κατά νου πολλαπλά κριτήρια.

Διαβάστε στη συνέχεια μερικές συμβουλές για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε λογιστικό γραφείο καθώς και τις υπηρεσίες που θα χρειαστείτε.

Γιατί να επιλέξετε ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο

Μια μεγάλη λογιστική εταιρεία μπορεί να σας παρέχει στελέχη με άρτια εξειδίκευση στο αντικείμενό τους και πολυετή πείρα ώστε να ανταποκρίνονται με ξεχωριστό τρόπο στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρήσεις κάθε τομέα του ελληνικού επιχειρείν.

Το μεγάλο λογιστικό γραφείο έχει τη δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να προσφέρονται οι πλέον συμφέρουσες λύσεις στους επιχειρηματίες παρά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Ποιες υπηρεσίες παρέχουν τα μεγάλα λογιστικά γραφεία

Τα λογιστικά γραφεία που απευθύνονται σε επιχειρηματίες απαρτίζονται από στελέχη που μπορούν να ανταποκριθούν σε εκτενές φάσμα λογιστικών, φοροτεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών. Το προσωπικό τους προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στην εκτεταμένη ενασχόληση τους με ποικίλους κλάδους της αγοράς.

Παρέχονται στον επιχειρηματία φοροτεχνικές υπηρεσίες από πλήρως καταρτισμένους φορολογικούς συμβούλους, οι οποίοι δύνανται να σας εξασφαλίσουν έγκυρη φορολογική πληροφόρηση. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι τίθενται στη διάθεση του κάθε επιχειρηματία προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις με σκοπό την ανάπτυξη και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Με γνώμονα τη διαφύλαξη και την προώθηση των συμφερόντων των πελατών, προσφέρονται ελεγκτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι έμπειροι σύμβουλοι προνοούν για τους επιχειρηματικούς κινδύνους και πετυχαίνουν την εξυπηρέτηση των διαδικασιών με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Τα μεγάλα λογιστικά γραφεία παρέχουν επιπλέον, υπηρεσίες μισθοδοσίας οι οποίες διασφαλίζουν τη σύννομη, έγκαιρη και τεκμηριωμένη έκδοση της μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της και το αντικείμενο δραστηριότητάς της.

Αναλαμβάνουν και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, προσφέροντας βήμα προς βήμα διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του «κλειδιού» της κάθε νέας επιχείρησης στον ιδιοκτήτη της.

Τι να προσέξετε προτού επιλέξετε τον νέο σας συνεργάτη

Το λογιστικό γραφείο που θα επιλέξετε για τα λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα της επιχείρησή σας είναι απαραίτητο να σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να διαπιστώσετε αν ο λογιστής αντιμετωπίζει ξεχωριστά κάθε επιχείρηση που αναλαμβάνει. Είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό ώστε να γίνονται κατανοητές οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές πτυχές της επιχείρησης και να λαμβάνεται υπόψη το όραμα του επιχειρηματία και οι στόχους του.

Απαραίτητο είναι επίσης να εξετάσετε αν παρέχεται διαρκής παρακολούθηση της προόδου της κάθε επιχείρησης και αν διαθέτονται πόροι και ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να ανέλθει σταδιακά στον τομέα δραστηριοποίησής της. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να νιώθει ότι επωφελείται από την συνεργασία του με επαγγελματία συνεργάτη του λογιστικού γραφείου, καθώς επιβλέπει την ανάπτυξη της επιχείρησης με κορυφαίο στόχο την υγιή και μακρόπνοη κερδοφορία.