Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα καυσόξυλα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013 10:06

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα καυσόξυλα

Ο οδηγός είναι αποτέλεσμα έρευνας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα καυσόξυλα παραμένουν το είδος εκείνο της ξυλώδους βιομάζας που διακινείται στην Ελληνική αγορά των στερεών βιοκαυσίμων στις μεγαλύτερες ποσότητες. Χρησιμοποιούνται κυρίως στον οικιακό τομέα για την παραγωγή θερμότητας και τη θέρμανση χώρων.

 Από τις αρχές του 2013, όλες οι επιχειρήσεις ξυλείας έχουν την υποχρέωση να πωλούν με το κυβικό ώστε να αντιμετωπίζονται φαινόμενα παρανομίας με την υγρασία και άλλα προβλήματα.