Τα κορυφαία skills που πρέπει να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 10:00

Τα κορυφαία skills που πρέπει να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας

Αναζητάτε απασχόληση και έχετε εντοπίσει μια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει και θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε με επάρκεια στις απαιτήσεις της; Για να είσαστε εσείς αυτός ή αυτή που θα δεχθείτε πρόταση πρόσληψης, εκ των προτέρων θα πρέπει να έχετε διαμορφώσει το βιογραφικό (CV) σας με τρόπο τέτοιο, που να αναδεικνύονται οι δεξιότητές σας (skills) οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον πιθανό εργοδότη σας, συνδυαστικά με τις σπουδές και τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει, όπως είναι τα σεμιναρια μαρκετινγκ του Leader School.

Πέρα από τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για να φτάσετε στον στόχο σας, πρέπει να τονίσετε ότι έχετε skills που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στη διεκπεραίωση της εργασίας που απαιτεί η θέση την οποία επιδιώκετε να καλύψετε. Και το θέμα «δεξιότητες» δεν πρέπει να το υποτιμάτε, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργοδότες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτές, με αρκετές έρευνες να επισημαίνουν ότι αρκετές θέσεις απασχόλησης μένουν κενές σε επιχειρήσεις λόγω μη εύρεσης ατόμων που να διαθέτουν τα απαιτούμενα skills.

Ποιες είναι, όμως, οι δεξιότητες οι οποίες, ως επί το πλείστον, αποτελούν «ζητούμενο» για τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να τονίζετε στο βιογραφικό σας; Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία από τα ζητούμενα που αποτελούν για πολλές επιχειρήσεις… προαπαιτούμενους όρους για την πραγματοποίηση μιας πρόσληψης, είναι τα εξής:

1/ Δεξιότητες στην Επικοινωνία

Οι δεξιότητες στην επικοινωνία, ειδικά σε θέσεις εργασίας που δεν αναφέρονται σε χειρωνακτική απασχόληση, είναι ζητούμενο από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Εφόσον, λοιπόν, διακρίνετε στην αγγελία ότι το αντικείμενο της θέσης που επιζητάτε να καλύψετε, έχει σχέση με επαφή ή συναλλαγή με προμηθευτές ή πελάτες, τότε τις skills που διαθέτετε στην επικοινωνία, καλό είναι να τις παρουσιάσετε σε πρώτη θέση. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να τονίσετε ότι διαθέτετε: ικανότητα στη δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων, ενσυναίσθηση καθώς και παρατηρητικότητα - εποικοδομητική κρίση.

2/ Δεξιότητες στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και στην επίλυση προβλημάτων

Σχεδόν όλοι οι εργοδότες επιζητούν να βρουν εργαζομένους που μπορούν να ανταποκριθούν σε έκτακτα προβλήματα και έχουν την ικανότητα ( skill ) να τα διευθετήσουν αποτελεσματικά. Η δεξιότητα αυτή αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουν σε μια πρόσληψη.

Άρα, στο βιογραφικό σας πρέπει να τονίσετε, μεταξύ άλλων, τις εξής δεξιότητες – ικανότητες: Διατήρηση ψυχραιμίας όταν παρουσιάζονται έκτακτες καταστάσεις, δυνατότητα αξιολόγησης - ανάλυσης και αντιμετώπισης ενός εκτός προγράμματος προβλήματος, εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων με νηφαλιότητα.

3/ Δεξιότητες επίτευξης θετικού κλίματος συνεργασίας

Το θέμα που άπτεται του «καλού κλίματος σε επίπεδο συνεργασίας» μην το περάσετε στα «ψιλά». Ο κάθε εργοδότης και η κάθε εργοδότρια θέλουν οι εργαζόμενοι τους να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να μην δημιουργούν προβλήματα στον χώρο εργασίας. Άρα, πρέπει μέσα από το CV σας, τη δεξιότητα σας σε αυτόν τον τομέα πρέπει να την επισημάνετε μέσα στις πιο βασικές. Υπογραμμίστε, ανάλογα πάντα και με τις απαιτήσεις της κάθε προσφερόμενης θέσης, ότι έχετε την ικανότητα να συνεργάζεστε αρμονικά με τους / τις συναδέλφους σας, ότι μπορείτε να συνυπάρχετε με άτομα που έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις και φυσικά, ότι με ομαδικό πνεύμα θα επιδιώκετε την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

4/ Skills στην τεχνολογία

Μεταξύ των δεξιοτήτων που θα συμπεριλάβετε στο CV σας, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις της θέσης που επιδιώκετε να καλύψετε, είναι οι δεξιότητες σας στην τεχνολογία. Είναι λοιπόν «προαπαιτούμενο», μέσα από το βιογραφικό σας, να δείξετε τις δεξιότητες σας σε αυτόν τον τομέα και φυσικά να παρουσιάσετε σεμινάρια ή σπουδές και την προϋπάρχουσα εμπειρία που διαθέτετε. Μην κουραστείτε να συμπεριλάβετε όλα όσα γνωρίζετε πιστοποιημένα καθώς και την εργασιακή σας εμπειρία που αποδεικνύει τις ικανότητες σας όπως, για παράδειγμα: χρήση Η/Υ, πληκτρολόγηση - επεξεργασία κειμένου, διαχείριση συστημάτων και e – mails καθώς και γνώση προγραμμάτων λογισμικού που αφορά και στις απαιτήσεις της θέσης που επιδιώκετε να αποκτήσετε.