Προτείνουν την επαναδημιουργία του Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στα Ιόνια

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 11:55

Προτείνουν την επαναδημιουργία του Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στα Ιόνια

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ που έλαβε χώρα στις 05-02-2014 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα για την πρόληψη κινδύνων και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι προτάθηκε να ξαναδημιουργηθεί δομή ΤΑΣ (Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) σε όλα τα νησιά του Ιονίου για υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και συντονισμού δράσεων για τους σεισμοπαθείς.

Οι αρμοδιότητες του ΤΑΣ μεταφέρθηκαν με τον Ν. 4199/12 (ΦΕΚ 216 Α) από τις τοπικές δομές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ενώ στη συνέχεια διαλύθηκε σαν υπηρεσία.

Η έκδηλη επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι η ανασύσταση του ΤΑΣ σε όλα τα νησιά του Ιονίου, τα οποία παρουσιάζουν έντονη σεισμική δραστηριότητα, προκειμένου να μπορεί μια ευέλικτη υπηρεσία να παρέμβει επιχειρησιακά και να βοηθήσει στην αποκατάσταση των πληγέντων από σεισμούς με στατικούς ελέγχους, εγκρίσεις επισκευών και συντονισμού των δράσεων.