ΔΕΥΑΚ: Eνημέρωση για έκδοση συγκεντρωτικών λογαριασμών Ύδρευσης Δ.Ε Αργοστολίου, με μακρινή ημερομηνία λήξης

ΔΕΥΑΚ: Eνημέρωση για έκδοση συγκεντρωτικών λογαριασμών Ύδρευσης Δ.Ε Αργοστολίου, με μακρινή ημερομηνία λήξης

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 15:04
Και νεου τρόπου εξόφλησης μεσω του διατραπεζικού συστήματος με χρήση κωδικού RF
Σελίδα 1 από 7