Έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά ενόψει καλοκαιριού

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 15:36

Έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά ενόψει καλοκαιριού

PEXELS

Σύμφωνα με Εγκύκλιο ξεκινούν έλεγχοι σε εμφιαλωμένα νερά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ενόψει της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείο προβλέπονται τα εξής:

Σε συνέχεια της (ε) σχετ. εγκυκλίου και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας γενικά και της υγείας των καταναλωτών εμφιαλωμένων νερών ειδικότερα, ενόψει της θερινής περιόδου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την παρακολούθηση της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών παρακαλούμε όπως διενεργήσετε:

1) Υγειονομικούς Ελέγχους σε εμφιαλωτήρια περιοχών αρμοδιότητας σας
2) Δειγματοληπτικούς ελέγχους των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Αναλυτικότερα: 

I. Υγειονομικοί Έλεγχοι σε εμφιαλωτήρια περιοχών αρμοδιότητας σας

Οι έλεγχοι στις εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Υγειονομική αναγνώριση των πηγών υδροληψίας / γεωτρήσεων.
  2. Υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, της παραγωγικής διαδικασίας, των χώρων αποθήκευσης κ.λπ.
  3. Δειγματοληψίες νερού στη πηγή υδροληψίας, στη γραμμή παραγωγής και στο έτοιμο προϊόν με σκοπό τον μικροβιολογική και φυσικοχημική εξέταση που θα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των παραμέτρων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία νερού.
  4. Εξέταση της επισήμανσης των εμφιαλωμένων νερών (ετικέτες, διαφημίσεις, μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο κ.λ.π.) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση των εμφιαλωμένων νερών.

  II. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο

Οι έλεγχοι στο εμπόριο περιλαμβάνουν δειγματοληψίες όλων των κατηγοριών των εμφιαλωμένων νερών ήτοι:

 • εγχώριων επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών
  • εισαγόμενων επιτραπέζιων νερών και φυσικών μεταλλικών νερών που έχουν αναγνωριστεί από Κ-Μ της Ε.Ε. και κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα.

Σκοπός των δειγματοληψιών είναι:

 • η φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των δειγμάτων που θα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των παραμέτρων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία νερού (επιτραπέζιο, φυσικό μεταλλικό νερό).
  • η εξέταση της επισήμανσης των εμφιαλωμένων νερών (ετικέτες, διαφημίσεις, μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο κλπ) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση των εμφιαλωμένων νερών.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Για την επισήμανση των επιτραπέζιων νερών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 της (α) σχετ. Τονίζεται ότι:
α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 της (α) σχετ. «Αναγραφή θεραπευτικών ιδιοτήτων του εμφιαλωμένου νερού ή αναλόγου περιεχομένου διαφήμιση με τα μέσα ενημερώσεως απαγορεύεται» b. Για ένα συσκευασμένο πόσιμο νερό απαγορεύονται οι ενδείξεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση με ένα φυσικό μεταλλικό νερό και κυρίως η ένδειξη «μεταλλικό νερό» (παρ.1β άρθρο 9 του ΠΔ 433/83).

β) Για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών υπενθυμίζεται η (ε) σχετ. και σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 του (β) σχετ. εφαρμόζονται και στη διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο των φυσικών μεταλλικών νερών .

Ειδικότερα:

Οι ετικέτες στις φιάλες των φυσικών μεταλλικών νερών πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά προκειμένου να διαπιστωθεί:

i. Εάν η εμπορική επωνυμία του φυσικού μεταλλικού νερού που αναγράφεται στην ετικέτα είναι σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία

ii. Εάν η ονομασία κυκλοφορίας που αναγράφεται στην ετικέτα είναι σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία

iii. Εάν η πηγή υδροληψίας και ο τόπος εκμετάλλευσης που αναγράφεται στην ετικέτα είναι αυτά που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία

iv. Εάν αναγράφονται στην ετικέτα ενδείξεις οι οποίες δεν αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού

v. Εάν αναγράφονται ενδείξεις που αποδίδουν σε ένα φυσικό μεταλλικό νερό ιδιότητες πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ανθρώπινης ασθένειας , η ένδειξη «ενισχύει την πέψη», η ένδειξη «μπορεί να ευνοεί τις ηπατοχολικές λειτουργίες» ή παρόμοιες ενδείξεις οι οποίες απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ.2 του άρθρου 9 του ΠΔ 433/83

- Τα αναγνωρισμένα φυσικά μεταλλικά νερά σε Κ-Μ της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και μπορούν να αναζητηθούν στη διαδρομή
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised.pdf

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της επισήμανσης (είτε στην ετικέτα, είτε στις διαφημίσεις) διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους υπόχρεους προκειμένου να συμμορφωθούν εγκαίρως. Σε διαφορετική περίπτωση, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα1:
https://forms.gle/romie6mnkUdsKnD96 το αργότερο μέχρι 18/6/2021.

dikaiologitika.gr
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

fraport-mobile