Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου με δύο θέματα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 11:00

Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου με δύο θέματα

Πρόσκληση 1ηςΤακτικής με τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Δήμου Ληξουρίου

 Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε  στην    1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ληξουρίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α΄/55/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169) την 14η Ιανουαρίου  2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση για την πορεία δημιουργίας πληροφοριακού χάρτη Δήμου Ληξουρίου.

Εισηγητής: Πρεντάνος Διονύσιος.

  1. Έγκριση σχεδίου δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2022.

Εισηγητής : Πρεντάνος Διονύσιος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πρεντάνος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού.
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ