Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των καλλιτεχνικών τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 19:00

Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των καλλιτεχνικών τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 Ανακίνωση της ΚΕΔΗΚΕ

Σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της διάδοσης του SARS-COV-2, ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς για την αναστολή της λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. (Φιλρμονικες, Χορωδιακά Σχήματα, Μπαλέτο, Εικαστικά), για τις επόμενες 14 ημέρες

Οφείλουμε όλοι μας να επιδείξουμε την ευθύνη που απαιτείται στις ειδικές αυτές συνθήκες.

Με εκτίμηση,

 Για την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

Ο Πρόεδρος

Σπύρος Πεφάνης


Ετικέτες: