116.629,81€ για την παραλιακή οδό Ζακύνθου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 17:15

116.629,81€ για την παραλιακή οδό Ζακύνθου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Σύμβαση 116.629,81€ για την παραλιακή οδό Λομβάρδου & 15η Ε.Ο. Κρυονερίου Ζακύνθου


Συμβασιοποιήθηκε και η μελέτη για τα έργα βελτίωσης, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου

Την σύμβαση κατασκευής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρυονερίου” υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” ,με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία είναι ύψους 116.629,81 ευρώ.

Ο ανάδοχος του έργου έχει αναλάβει την υποχρέωση της περάτωσής του εντός 180 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Επίσης υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο και το νέο ανάδοχο σχήμα των μελετητικών γραφείων, η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης “υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένος Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου”, ύψους 10.594,50 ευρώ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

- Η επικαιροποίηση των τοπογραφικών – βυθομετρικών διαγραμμάτων (με επανέλεγχο βυθομέτρων για πιθανές μεταβολές, κυρίως στις περιοχές των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων

- Ο έλεγχος συμβατότητας και ενοποίηση των επί μέρους τοπογραφικών διαγραμμάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συντάχθηκαν στο παρελθόν από ανεξάρτητους φορείς, όπως ο επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης λιμένα

- Ο έλεγχος, αποτύπωση και ποσοτική εκτίμηση τυχόν ζημιών στα ύφαλα των υπαρχόντων λιμενικών έργων.

Ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την άμεση υλοποίηση των συμφωνηθέντων λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ανάγκη που υπάρχει και στη Περιφέρεια μας.