Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Επίδοση Βεβαιώσεων Εθελοντικού Έργου στις φοιτήτριες της κατεύθυνσης διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 19:39

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Επίδοση Βεβαιώσεων Εθελοντικού Έργου στις φοιτήτριες της κατεύθυνσης διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023 έλαβε χώρα στην αίθουσα Συγκλήτου της Ιονίου Ακαδημίας η επίδοση βεβαιώσεων εθελοντικού έργου στις φοιτήτριες του 4ου έτους της κατεύθυνσης Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι βεβαιώσεις επιδόθηκαν στις φοιτήτριες από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθ. Ανδρέα Φλώρο, ο οποίος τις εξήρε για την κοινωνική τους προσφορά και τη συμβολή τους στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Οι δέκα φοιτήτριες της κατεύθυνσης διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας κάλυψαν εθελοντικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23 πολυάριθμες δράσεις όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων και της διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης προσέφεραν υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο ελληνικά όσο και της αλλοδαπής, ενώ παράλληλα παρείχαν πολύτιμο έργο στον Δήμο Κερκυραίων και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στηρίζοντας ανθρωπιστικές δράσεις εμβληματικού χαρακτήρα. 

Οι φοιτήτριες διακρίθηκαν τόσο για το ήθος και την αφοσίωσή τους όσο και για την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους και ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Τις τιμώμενες φοιτήτριες  ευχαρίστησε  για την προσφορά τους και ο Συντονιστής της κατεύθυνσης Διερμηνείας του Τμήματος, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Καθηγητής Στέφανος Βλαχόπουλος.