Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (14/1)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 18:04

Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (14/1)

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.
ΣΧΕΤ.: Α)ΩΠ:141615/01-21 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.
Β)ΩΠ: 141600/01-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/Δ.Π./Κ.ΕΠΙΚ.
Γ)ΩΠ:141440/01-21 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ/ΕΚΣΕΔ/ΝΤ.

1. Σε εκτέλεση ανωτέρω (Α),(Β) και (Γ) σχετικών αναμεταβιβάζονται συνημμένα η Αρ. 040/14-01- 2021/1600 UTC Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. και το Αριθ. Πρωτ: 207/14-01-2021 έγγραφο ΓΓΠΠ/ΕΣΚΕ Δελτίο πρόγνωσης καιρού που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.\

2. ιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χρήστος

EKΣΕΔ ΝΤ 141615 001EKΣΕΔ ΝΤ 141615 002EKΣΕΔ ΝΤ 141615 003