Ανακοίνωση του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 12:07

Ανακοίνωση του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος θα πράξουν ότι είναι δυνατό για τη διασφάλιση της συνεχούς και απροβλημάτιστης εκπαίδευσης των φοιτητών 

ΤΗΜΟ