ΑΔΕΔΥ: Αντιπυρική θωράκιση και προστασία: Μέτρα ΤΩΡΑ, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου!

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 10:34

ΑΔΕΔΥ: Αντιπυρική θωράκιση και προστασία: Μέτρα ΤΩΡΑ, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου!

Νομαρχιακό Τμήμα (ΝΤ) Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντιπυρική θωράκιση και προστασία: Μέτρα ΤΩΡΑ, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου!!

Η ΕΓ του ΝΤ Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ καλεί τα σωματεία ευθύνης μας σε δράση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2019, η οποία ξεκινά με εγκληματική γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Χτυπάμε καμπάνα κινδύνου για να αποκτήσουν προτεραιότητα τα ζητήματα της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας στις διεκδικήσεις, στους καθημερινούς αγώνες μας. Τα όποια αποσπασματικά μέτρα έχουν ληφθεί, σε καμιά περίπτωση δεν αρκούν για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην ενιαία λογική «κόστους – οφέλους» της ΕΕ, τακτοποιώντας αυθαίρετα, καταργώντας ουσιαστικά τον κρατικό έλεγχο της δόμησης, μέσω της Πολεοδομίας και μετατοπίζοντας την ευθύνη αυτή σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες, διαιωνίζοντας τη διάσπαση της πρόληψης από την καταστολή και τις ελλείψεις σε προληπτικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, υποχρηματοδοτώντας το Πυροσβεστικό Σώμα και ιδιωτικοποιώντας τομείς της πυροπροστασίας και συγκεκριμένα της αεροπυρόσβεσης.

Διεκδικούμε:

 • Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας.
 • Η οργάνωση της πυρασφάλειας σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους, μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Καμία εμπλοκή των ιδιωτών, αλλά και της Τοπικής Διοίκησης. Ενιαίος αντιπυρικός σχεδιασμός με καθορισμένους ρόλους για το Πυροσβεστικό Σώμα και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κρατικά όργανα.
 • Να καταργηθούν όλοι οι αντιδασικοί νόμοι, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
 • Να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών.
 • Να προχωρήσει άμεσα η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, η διαμόρφωση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού έκτακτης ανάγκης, η εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε κάθε περιοχή με ευθύνη του κράτους.
 • Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων με σταθερές εργασιακές σχέσεις και να μονιμοποιηθούν οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας και οι εποχικοί για την πλήρωση των αναγκαίων οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία.
 • Να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής.
 • Να εφαρμοστεί η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών και για τους πυροσβέστες.
 • Να ενισχυθούν οι αρμόδιες δυνάμεις δασοπυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.
 • Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης ως μέσου, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες.

Όλοι στον αγώνα για την προστασία των λαϊκών περιουσιών, των δασών, της φυσικής μας κληρονομιάς!!!

Αργοστόλι 15/05/2019

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτρης Μαντζουράτος

Σοφία Μισαηλίδου