Πρόγραμμα αγροτικού ιατρείου σε Σιμωτάτα και Μεταξάτα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 15:46

Πρόγραμμα αγροτικού ιατρείου σε Σιμωτάτα και Μεταξάτα

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Σιμωτάτα Λειβαθούς την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 από 10:30 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).

 

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Μεταξάτα Λειβαθούς την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).