Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικού Ιατρείου στα Μουσάτα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 16:06

Πρόγραμμα λειτουργίας Αγροτικού Ιατρείου στα Μουσάτα

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Μουσάτα Λειβαθούς την Παρασκευή 27 Μαϊου 2022 από 11:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).