Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου σε Κεραμειές και Μεταξάτα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 14:06

Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου σε Κεραμειές και Μεταξάτα

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Μεταξάτα Λειβαθούς την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).

 

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στις Κεραμειές Λειβαθούς την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 από 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).