Κοινωνία

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 09:25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒ ΟΥΛΙΟΥ  (2020-2022)

Σελίδα 4 από 2816