Ο Παναγής Καππάτος για το Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς – "Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο" (Η ομιλία στην Βουλή)

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 14:37

Ο Παναγής Καππάτος για το Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς – "Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο" (Η ομιλία στην Βουλή)

Χθες 15 Σεπτεμβρίου μίλησα στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»

Στην ομιλία μου τόνισα τη σημασία του προγράμματος «ΑΡΓΟΣ» για ένα θέμα που απασχολεί την καθημερινότητά μας εδώ και δεκαετίες.

Δημιουργείται ένα πλαίσιο σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων και θεσμοθετείται η συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλοζωικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ζωής των ζώων συντροφιάς.

Δημιουργούνται κανόνες για τη λειτουργία των καταφυγίων και αποσαφηνίζεται ο ορισμός της κακοποίησης ζώων.

Διευκολύνεται και οργανώνεται ο μηχανισμός υιοθεσίας ζώων.

Όλοι είμαστε ευγνώμονες προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους συμπολίτες μας που για πολλά χρόνια εθελοντικά φρόντισαν και διέσωσαν τα αδέσποτα ζώα. Διέσωσαν σε πολλές περιπτώσεις την αξιοπρέπεια της κοινωνίας μας και ευαισθητοποίησαν τους πολίτες για την ανάγκη ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

{https://www.youtube.com/watch?v=f_tdK4wuWos}

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα και ιδιαίτερα τα αδέσποτα είναι δείγμα του πολιτισμού μας. Η πείνα, η δίψα, ο φόβος και η εγκατάλειψη δεν επιτρέπεται στη συνείδησή μας και την καθημερινότητά μας να γίνονται αποδεκτές.

Γι’ αυτόν τον λόγο οφείλουμε τον ειλικρινή σεβασμό στη δουλειά και τις προσπάθειες των φιλοζωικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας με στόχο την άμβλυνση των φαινομένων που περιέγραψα. Αποτελεί, όμως, την ίδια στιγμή και δική μας υποχρέωση να παρέχουμε το απαραίτητο εκείνο θεσμικό οπλοστάσιο που προστατεύει τα ζώα, ξεκαθαρίζει τις υποχρεώσεις των δήμων και προσφέρει ένα σύγχρονο πλαίσιο που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ως κοινωνία.

Μία σημαντική παράμετρος που αφορά στις υποχρεώσεις των δήμων απέναντι στους αδέσποτους σκύλους και γάτες προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μία σειρά σημαντικών καινοτομιών εισάγεται ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος εξορθολογισμός των διαδικασιών στο πλαίσιο μιας ολιστικής διαχείρισης από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε είναι το παρόν σχέδιο νόμου που επιβεβαιώνει την αρμοδιότητα των δήμων για την καταγραφή, τη σήμανση και τη στείρωση όλων των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στα όριά τους, αρμοδιότητες για τις οποίες πρέπει να θέτουν σαφείς στόχους. Για πρώτη φορά οι δήμοι καλούνται να καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, η συμμετοχή στην πλατφόρμα υιοθεσιών και η δημιουργία πλαισίου κινήτρων για τη φιλοζωία. Παράλληλα με αυτό είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν ή να είναι συμβεβλημένοι με καταφύγιο που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να φιλοξενούνται εκεί τα ζώα.

Για να εξασφαλίσουμε, όμως, την ομαλή εφαρμογή του νέου θεσμικού περιβάλλοντος που οικοδομούμε είναι αναγκαίο να εγγυηθούμε τη σταθερή χρηματοδότησή του. Με το πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» οι δήμοι χρηματοδοτούνται προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, την προμήθεια δηλαδή του απαραίτητου εξοπλισμού, την κάλυψη του κόστους σήμανσης και στειρώσεως των αδέσποτων ζώων, καθώς και τη δημιουργία καταφυγίων και κτηνιατρείων.

Αναφορικά με τις φιλοζωικές οργανώσεις καθίσταται ξεκάθαρο από το κείμενο του νομοσχεδίου πως αυτές συνεργάζονται με τους δήμους στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του νέου νόμου. Την ίδια ώρα, με σχετικές ρυθμίσεις προχωρούμε ένα ακόμα βήμα παρακάτω. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις φιλοζωικές οργανώσεις να περισυλλέγουν οι ίδιες και να φροντίζουν αδέσποτα ζώα ως προσωρινοί ιδιοκτήτες τους, θωρακίζοντας τον ρόλο και το έργο τους. Ταυτόχρονα μπορούν να συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσιών, αναρτώντας αγγελίες για υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

Στην ίδια λογική, οι φιλόζωοι ιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από τα δημοτικά προγράμματα στείρωσης και σήμανσης των αδέσποτων ζώων. Προβλέπεται ρητά το δικαίωμά τους να φροντίζουν αδέσποτα ζώα και να καταστούν άμεσα ανάδοχοι και ακολούθως ιδιοκτήτες τους, εφ’ όσον το επιθυμούν, ακολουθώντας μία απλή και ξεκάθαρη διαδικασία.

Στο ίδιο κείμενο θεσπίζεται η δυνατότητα να παρέχουν οι δήμοι ζωοτροφές και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία με τα οποία συνεργάζονται. Για πρώτη φορά, μάλιστα, τα νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία μπορούν να είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον δήμο ή την περιφέρεια, όπως ακριβώς ισχύει και για άλλα σωματεία.

Στο σημείο αυτό νομίζω ότι αξίζει μία αναφορά στις σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στα δημοτικά και μη καταφύγια. Με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε εισάγονται αυστηροί κανόνες λειτουργίας, τους οποίους πρέπει να τηρούν τόσο τα δημοτικά, όσο και τα μη δημοτικά καταφύγια. Πρόκειται για καταφύγια που λειτουργούν φιλοζωικά σωματεία, οργανώσεις και ιδιώτες φιλόζωους που διατηρούν την υποχρέωση για κατάλληλες εγκαταστάσεις, συμβεβλημένο κτηνίατρο και απαραίτητο προσωπικό για την καθαριότητα και την φροντίδα των ζώων. Τέλος, ορίζονται υποχρεωτικά ώρες επισκέψεων καθημερινές και Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους, με την παράλληλη υποχρέωση τήρησης ενημερωμένης ιστοσελίδας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ζώα που φιλοξενούνται στα καταφύγια.

Κράτησα ως τελευταία μου αναφορά εκείνη της κακοποίησης των ζώων. Το σχέδιο νόμου που συζητούμε αποσαφηνίζει τον ορισμό της κακοποίησης και αναφέρει αναλυτικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας. Πρακτικά προβλέπεται ότι ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, η δηλητηρίαση, ο στραγγαλισμός ή ο μη θεραπευτικός ακρωτηριασμός, καθώς και η σεξουαλική κακοποίηση ζώου είναι σοβαρές παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα που έχουν εκτός από ποινικές, σοβαρές διοικητικές κυρώσεις. Άλλωστε, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν που μετέτρεψε σε κακούργημα τον βασανισμό του ζώου με τον ν. 4745/2020. Αναφορικά με τις επαπειλούμενες ποινές, για τη θανάτωση είναι κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή που υπολογίζεται ότι μπορεί να ανέλθει έως 50.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διοικητική κύρωση, δηλαδή πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά ζώο και περιστατικό.

Η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε ζώου θεωρείται κακοποίηση και τιμωρείται. Πρόκειται για μία σειρά πράξεων, όπως ο δραστικός περιορισμός της φυσιολογικής κίνησής του, οι μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, ο εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, καθώς και η εγκατάλειψη. Όσον αφορά στο τελευταίο, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, θεσπίζεται ειδική διαδικασία για όποιον ιδιοκτήτη θέλει να παραδώσει το ζώο της συντροφιάς του, με υποχρεωτική προηγούμενη ανάρτηση αγγελίας στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω την εισήγησή μου όπως ξεκίνησα, με τη σύνδεση δηλαδή της συμπεριφοράς μας στα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς με τη συνείδηση και την ανθρωπιά μας. Ποιος, άλλωστε, μπορεί να διαφωνεί στη ρύθμιση που θωρακίζει πλήρως τους δήμους και τις φιλοζωικές οργανώσεις; Ποιος μπορεί να αγνοήσει τη σπουδαιότητα των προβλέψεων ίδρυσης και λειτουργίας περιφραγμένων πάρκων σκύλων, καθώς και κοιμητηρίων; Πρόκειται για βαθιά δημοκρατική μας ευθύνη η στήριξη, η ψήφιση, αλλά και η εφαρμογή των διατάξεων που το παρόν νομοσχέδιο υιοθετεί.