Δήμος Σάμης: Προχωράει στην πρόσληψη 6 ατόμων (προκήρυξη)

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021 09:05

Δήμος Σάμης: Προχωράει στην πρόσληψη 6 ατόμων (προκήρυξη)

~> Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ


Ετικέτες:


fraport-mobile