Συγκροτήθηκε τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων στην Ιθάκη

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 11:28

Συγκροτήθηκε τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων στην Ιθάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΚΕΠ ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α’) όπως ισχύει.
β. Το άρθρο 10 του Ν. 4676/19-03-2020 (ΦΕΚ 67 Α΄/ 2020).
γ. Αριθ. 2070.0/43190/24-07-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 3084 Β΄).
δ. Αριθ. Πρωτ.: 2334.3-2/70049/20//20-10-2020 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ.
ε. Αριθ. Πρωτ.: 2334.3-2/19846/21//18-03-2021 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την συγκρότηση ΤΚΕΠ Λιμένα Ιθάκης που έχει έδρα το Βαθύ Ιθάκης, Τ.Κ. 28300 και τηρεί το αρχείο πλοίων στην ίδια διεύθυνση, ως εξής:

Προϊστάμενος Τ.Κ.Ε.Π.: Πλωτάρχης ΛΣ ΓΡΕΚΟΣ Δημήτριος
Αναπληρωτής: Υποπλοίαρχος ΛΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ
Υπεύθυνος διαχείρισης των ατομικών φακέλων των πλοίων που τηρούνται στο Λ/Χ Ιθάκης –
γραμματειακής υποστήριξης Τ.Κ.Ε.Π. – διαχείρισης θεμάτων που άπτονται του έργου του Τ.Κ.Ε.Π. και δεν
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των λοιπών τομέων του Τ.Κ.Ε.Π.: Ανθυπασπιστής ΛΣ ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ  Απόστολος

Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ


Ετικέτες: