Σαν πολλές αεροδιακομιδές δεν γίνονται τον τελευταίο καιρό στην Κεφαλονιά ;

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020 11:05

Σαν πολλές αεροδιακομιδές δεν γίνονται τον τελευταίο καιρό στην Κεφαλονιά ;

Μήνυμα αναγνώστη

Διαβάζω σε εβδομαδιαία βάση στο inkefalonia για νέα επείγοντα συμβάντα ασθενών που χρήζουν περεταίρω ιατρικής νοσηλείας και μεταφέρονται σε νοσοκομεία άλλων περιοχών και αναρωτιέμαι..

Μήπως έχουν αυξηθεί αρκετά οι αεροδιακομιδές ;

Μήπως το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς βρισκόμενο σε καθεστώς μεγάλης πίεσης και σοβαρής υποστελέχωσης αδυνατεί να εξυπηρετήσει περιστατικά που παλαιότερα εξυπηρετούνταν ;

Μήπως επιτέλους το νησί μας πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον ΜΑΦ και να ενισχυθεί ΑΜΕΣΑ με ιατρικό προσωπικό ;

Μήπως η Διοίκηση οφείλει να δημοσιοποιήσει τα στατιστικά ετήσιων αεροδιακομηδών και τους λόγους ώστε να υπάρξει σύγκριση με το παρελθόν ;

Η εικόνα που παρουσιάζει το Νοσοκομείο δεν είναι για πανηγυρισμούς από τοπικούς, περιφερειακούς και κεντρικούς ανευθυνο-υπεύθυνους.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν.

Με την Δημόσια Υγεία Δεν πρέπει να παίζει κανείς!