Λιμεναρχειο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 20:02

Λιμεναρχειο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα η Αρ. 498/21-11-2020/1000 UTC Αναγγελίαθυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο Α/Φ

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΡΙΠΟΡΑΣ Χαράλαμπος

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ 21 11 2020 001


Ετικέτες: