Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω πρόγνωσης καιρικών φαινομένων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 16:05

Λιμεναρχείο: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω πρόγνωσης καιρικών φαινομένων

‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω πρόγνωσης καιρικών φαινομένων ’’.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής αναμεταβιβάζεται συνημμένα το αρ. πρωτ : 4510/22-09-2020 Πρόγνωση καιρικών Φαινομέων που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ Αθανάσιος ΣΙΟΥΤΗΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 09 2020