Ο Αντιδήμαρχος Ελειού Πρόννων ενημερώνει για την αποκομιδή βαρέων αντικειμένων

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 10:56

Ο Αντιδήμαρχος Ελειού Πρόννων ενημερώνει για την αποκομιδή βαρέων αντικειμένων

Συμβάλλεται όλοι να διατηρήσουμε την περιοχή μας καθαρή

Η Αποκομιδή βαρέων και λοιπών αντικειμένων έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Στο εξής το φορτηγό του δήμου για την χειμερινή περίοδο θα περνάει τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα από όλα τα χωριά και θα μαζεύει [στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ ] .Σε καμία όμως περίπτωση μπάζα, κλαδιά ,χορτάρια και άλλα υλικά.

Παρακαλούμε τους κατοίκους τα βαρέα αντικείμενα να βγαίνουν την προηγούμενη ημέρα σε καταφανές σημεία και όχι νωρίτερα.

Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη κακοποίηση του περιβάλλοντος με μπάζα και διαφορα αλλα αντικείμενα στα αυλάκια, στους λόγγους η οπουδήποτε αλλού.

Θα γίνει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και οι παραβάτες θα αναφέρονται στις αρχές.

Συμβάλλεται όλοι να διατηρήσουμε την περιοχή μας καθαρή.  

                                                 Ο αντιδήμαρχος

                                             Νικ.Κουρκουμέλης