Δήμος Αργοστολίου: Μέσω των Κ.Ε.Π η υποβολή αιτήσεων για ειδικό εποχικό βοήθημα Ο.Α.Ε.Δ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 11:47

Δήμος Αργοστολίου: Μέσω των Κ.Ε.Π η υποβολή αιτήσεων για ειδικό εποχικό βοήθημα Ο.Α.Ε.Δ.

Μέσω των Κ.Ε.Π υποβάλλονται αιτήσεις για καταβολή Εποχικού Επιδόματος Ο.Α.ΕΔ

Έναρξη  στα Κ.Ε.Π από 18/9/2019

Απαραίτητα δικαιολογητικά: α)Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ. και Άδ. Διαμ.)

                                                            β) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο αρ. μητρώου ΙΚΑ

                                                     & φ/φο    καταθετικού λογαριασμού  σε μορφή IBAN με α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 1836/89 προϋποθέσεις:

                            Π.Χ: -Οικοδόμοι με 95-210 ημερ/σθια το 2018,

                                     - Μισθωτοί τουρ/κου-επις/κού κλάδου (75 ημερ/σθια και όχι άνω

                                       των 50 από 1/10-31/12/2018),

                                     - Μουσικοί-τραγουδιστές-Ηθοποιοί με 50-210 ημερ/σθια το 2018

                                       (βεβαίωση του οικείου επαγγελμ. Σωματείου για Μουσικούς)

- Χειριστές οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων με 70-210 ημερ/σθια

  (Ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)

- Οι Μισθωτοί της ναυπ/κης ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ,

- Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και 10/09/2018

  και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις.

- Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2019 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Καταληκτική Προθεσμία: 02/12/2019 και  ώρα 15.00

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ