Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2019-2020

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 09:35

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2019-2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ενημερώνει

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι, με το αρ.2117/195639/31-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ, οι Δηλώσεις Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων για την περίοδο 2019-2020 υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα  του ΥΠΑΑΤ ( www. minagric.gr ) έως την 30η  Νοεμβρίου 2019

Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης,  υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής. Εξαιρούνται οι αμπελουργοί με αμπελουργική έκταση έως 1 στρέμμα για παραγωγή ιδίας κατανάλωσης.

Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «μηδενική» Δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).  Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Επιπλέον όλοι οι ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ και για τα δικά τους αμπελοτεμάχια και εν συνεχεία ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Το ίδιο υποχρεούνται και οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου (με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η κυριότητα της παραγωγής παραμένει στον αμπελουργό ή αποδεικνύει και έως τρίτου βαθμού

συγγένεια) προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό.

Οι αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνον συμπληρώνεται το πεδίο με την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα». Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και Δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου.

Επισημαίνεται ότι αμπελοτεμάχια για τα  οποία δεν υποβάλλονται δηλώσεις συγκομιδής αποκλείονται από τα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα ( Αναδιάρθρωση Αμπελώνων κα). Τονίζουμε ότι αμπελοτεμάχια που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής για 5 έτη θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του Μητρώου για την καλλιεργητική τους κατάσταση με ενδεχόμενη απώλεια της άδειας αναφύτευσης  (αρ 66 ΚΑΝ 1308/13).

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ