Οι προσλήψεις που έγιναν στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς τo 2019

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019 10:26

Οι προσλήψεις που έγιναν στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς τo 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας δίνει στη δημοσιότητα για τo έτος 2019 στοιχεία που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη

1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ενισχύθηκε με τις εξής προσλήψεις προσωπικού κατά Ειδικότητα και Σχέση Εργασίας:

       Α) Ιατρικό Προσωπικό:

1. ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ

Αριθμός ατόμων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

       
       

1

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜ. Β

24-5-2019

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

(Μικροβιολογία)

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

25-4-2019

       

   Β) 1. Προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης « Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης

    4000 μακρόχρονια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της υγείας  του άρθρου

    64 του Ν.4430/2016» μεσω ΟΑΕΔ διάρκειας δώδεκα (12)μηνών από

    Μάρτιο 2017  ,του οποίου παρατάθηκε η παραμονή  για ακόμη δώδεκα (12)

     μήνες μέχρι και  τέλος Φεβρουάριου 2020

A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ.Ατόμων

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3

2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

3

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

3

4

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

2. Προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης « Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135

     μακρόχρονια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της υγείας  του άρθρου 64 του   

    Ν.4430/2016» μεσω ΟΑΕΔ  από Φεβρουάριο 2018  ,του οποίου παρατάθηκε η

     παραμονή  για δώδεκα (12)ακόμη μήνες μέχρι και  τέλος Ιανουαρίου 2020

A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρ.Ατόμων

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

3. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
   Α) Ιατρικό Προσωπικό

1.Εκκρεμεί  από την 6η ΥΠΕ η επιλογή δύο (2)θέσεων Ψυχιάτρων Επιμελ.Β για το Κ.Ψ.Υ του Νοσοκομείου

2.Προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ ανά ειδικότητα για το Νοσοκομείο μας με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 11-6-2019 μέχρι και 1-7-2019

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Χειρουργικής και

Μία(1)θέση Επιμελητή Β΄Γαστρεντερολογίας

Λόγω όμως των εθνικών εκλογών με την από 11-6-2019 ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας ανέστειλε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων,μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης.

Β)Λοιπό Προσωπικό

1.Ανέλαβε υπηρεσία  την 3-6-2018 ο παρακάτω υπάλληλος από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016  του ΑΣΕΠ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  13-6-2019

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι στο Νοσοκομείο μας υπηρετεί  η ιατρός Ψυχίατρος Επιμελ. Β΄Κλάδου  Ιατρών ΕΣΥ κα Ευσταθία Φουρτούνη

Η ιατρός δέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή σε τακτικό εξωτερικό ιατρείο

Πληροφορίες για ραντεβού  δίνονται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου στο ισόγειο του κτιρίου και στο τηλέφωνο 26710  38-091 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Αργοστόλι 13-6-2019

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦ.ΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ