Υποβολή Αιτήσεων - Δηλώσεων Κυψελών Διαχείμασης

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 13:07

Υποβολή Αιτήσεων - Δηλώσεων Κυψελών Διαχείμασης

Αίτηση -Δήλωση για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών της περιόδου 2018-2019

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας καλούνται οι Μελισσοκόμοι που έχουν έδρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης να υποβάλουν μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 Αίτηση -Δήλωση για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών της περιόδου 2018-2019.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της αριθ. 938/81027/26-07-2017 (ΦΕΚ 2834 Β΄/2017) ΥΑ, στην οποία θα αναφέρονται τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Η ύπαρξη Αίτησης-Δήλωσης κυψελών διαχείμασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις δράσεις 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2(οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας), όμως δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2018 και 31ης  Δεκεμβρίου 2018. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (2ος όροφος, Διοικητήριο) καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578 (Στ. Ζαπάντη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

***

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής σε Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2019.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι όσοι μελισσοκόμοι έχουν έδρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, και επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2019, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της αριθ. 938/81027/26-07-2017 (ΦΕΚ 2834 Β΄/2017) ΥΑ, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Πανεπιστημίου 171, (γραφείο 12), Τ.Κ.: 26110 Πάτρα, Τηλ.: 2613613746, Fax: 2610452259). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 21η  Ιανουαρίου 2019Η Αίτηση – Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν & πληρούν τις προϋποθέσεις, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1. «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» έχουν όσοι:

α) Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως 21-1-2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018

β) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσιών

γ) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2. «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν όσοι:

  1. Επαγγελματίες μελισσοκόμοι

α) Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως 21-1-2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

β) Έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

γ) Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης

δ) Κατέχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο)

ε) Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

  1. Οι Συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι:

Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο, βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ και .ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (2ος  όροφος, Διοικητήριο) καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578 (Στ. Ζαπάντη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ