Γενικά Αρχεία του Κράτους: Ψηφιοποιήθηκε το Φρούριο της Ασσου!

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 13:06

Γενικά Αρχεία του Κράτους: Ψηφιοποιήθηκε το Φρούριο της Ασσου!

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας στo πλαίσιo της επιστημονικής και εκπαιδευτικής αξιοποίησης του αρχειακού υλικού που διαθέτουν, συμμετείχαν στο πρόγραμμα APEnet (Archives Portal of Europe on the Internet), που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.

Έθεσαν, έτσι, στη διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης των Αρχείων archivesportaleurope.eu το «Αρχείο Βενετικής Διοίκησης- Φρούριο Άσσου Κεφαλληνίας, 1500-1797» με τη μορφή ψηφιακών αντιγράφων συνοδευόμενων από πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, που εκπονήθηκε με τη φροντίδα της τέως Προϊσταμένης των Αρχείων της Κεφαλονιάς κ. Σταματούλας Ζαπάντη και της Αρχειονόμου κ. Θεοδώρας Ζαφειράτου.


Η Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων είναι μία ευρωπαϊκή διαδυκτιακή πύλη, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί ως εργαλείο συλλογής και δημοσίευσης-προβολής υλικού 17 εθνικών αρχειακών φορέων από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Λεττονία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνεργασία και η διάθεση αρχειακού υλικού και προς την ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, την Europeana.


Το συντονισμό του έργου Apenet είχε αναλάβει η Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες συμμετείχαν το Αρχείο της Κεφαλονιάς και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
                           
Αργοστόλι, 28 Φεβρουαρίου 2012        


ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Η Προϊσταμένη
 ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
               ΠΕ Αρχειονόμος Γ΄
 


Ετικέτες: