Ένα πρόγραμμα erasmus+ για την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με συντονιστή το 1ο γενικό λύκειό Αργοστολίου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 10:49

Ένα πρόγραμμα erasmus+ για την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με συντονιστή το 1ο γενικό λύκειό Αργοστολίου

 «Το νερό μας ενώνει!» “Water unites us!”


Οι δραστηριότητες του προγράμματος «Το νερό μας ενώνει!» (“Water unites us!”, https://www.facebook.com/waterunitesus/) έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ μεταξύ σχολείων που αποβλέπει στην «ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχολείο συντονιστής του προγράμματος είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου Κεφαλονιάς (http://1lyk-argost.kef.sch.gr/autosch/joomla15/). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και άλλα πέντε Ευρωπαϊκά σχολεία: α) Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «E. Fermi», από το Lecce της Ιταλίας, β) Escola EB 2,3/S Paredes de Coura, από την Paredes de Coura της Πορτογαλίας, γ) Srednja škola Metković, από το Metković της Κροατίας, δ) Olaines 1.vidusskola, από την Olaine της Λεττονίας, και ε) Akhisar Anadolu İmam Hatip high school, από τη Manisa της Τουρκίας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο σχολικά έτη (2017/18, 2018/19) και «αφετηρία» του η αγάπη μας για τη Μητέρα Φύση. Πολλά φυσικά οικοσυστήματα της Ευρωπαϊκής ηπείρου βρίσκονται σε κίνδυνο και πολλά άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση. Επίκεντρο του προγράμματός μας, ειδικότερα, είναι τα υδάτινα οικοσυστήματα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες, υγρότοποι). Η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των οικοσυστημάτων είναι ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματός μας. Επιπλέον σκοπεύουμε να συμβάλλουμε: α) στην ανάδειξη των ξεχωριστών αβιοτικών και βιοτικών χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, β) στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, των καθηγητών, των γονέων και του κοινού, γ) στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και κουλτούρας, δ) στη διερεύνηση ομοιοτήτων και διαφορών όσον αφορά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα, ε) στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, και στ) στην ενθάρρυνση των τοπικών αρχών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων αποβλέποντας στην αειφορία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις δραστηριότητες του προγράμματος θα έχουν οι μαθητές μας. Θα συγκροτήσουν ομάδες εργασίας, θα εργαστούν στο σχολικό εργαστήριο και στο πεδίο, θα εξερευνήσουν αβιοτικές παραμέτρους των οικοσυστημάτων (θερμοκρασία, οξύτητα, αλατότητα, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, συγκεντρώσεις ιόντων), θα καταγράψουν τα σημαντικότερα είδη χλωρίδας και πανίδας, θα αναδείξουν τα αθλήματα του νερού, την τοπική ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την προσέγγιση και συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ των Ευρωπαίων μαθητών, αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ τους!