Οδηγιες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και για την συλλογή ελαιοκάρπου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015 00:42

Οδηγιες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και για την συλλογή ελαιοκάρπου

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς σας ενημερώνει πως με νεότερη εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, από τη φετινή χρονιά (2015) η κοινοποίηση της απογράφης του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην υπηρεσία μας, όπως συνέβαινε ως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται:

(α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr ακλουθώντας κατά βήμα τις λεπτομέρειες οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

(β) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

(γ) το μέρος Β’ του μητρώου της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),

(δ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρίζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικής).

Εγχειρίδιο Εφαρμογής που αφορά στη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://wwww.minagric.gr >Αγρότης – Επιχειρηματίας> Κτηνοτροφία > Αιγοπρόβατα > Σήμανση και

Καταγραφή Αιγοπροβάτων (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/egxeiridio_aigoprobaton091015.pdf)

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις στα νέα τηλέφωνα 2671360512 και 2671360513, (φαξ 2671022793) ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, ούτε και στην φετινή διαδικασία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Συλλογή ελαιοκάρπου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, σας κάνει γνωστό ότι ο τελευταίος γενικός ψεκασμός του προγράμματος Δακοκτονίας για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε στις 8-10-2015 και πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου (Τοπικές Κοινότητες Τρωιαννάτων και Ζόλων), στην Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων (Δημοτική Κοινότητα Πόρου, Τοπικές Κοινότητες Αγ. Ειρήνης, Αγ. Νικολάου, Ξενόπουλου και Πάστρας), στην Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς (Τοπικές Κοινότητες Βλαχάτων, Λουρδάτων και Μουσάτων), στην Δημοτική Ενότητα Ομαλών, στην Δημοτική Ενότητα Παλικής και στην Δημοτική Ενότητα Σάμης.


Τελευταία ημέρα εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών από εδάφους ήταν η 8η Οκτωβρίου 2015 και από την έγκριση του χρησιμοποιηθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) προκύπτει ότι η συγκομιδή του ελαιοκάρπου μπορεί να γίνει είκοσι μία (21) ημέρες μετά από την τελευταία εφαρμογή του. Συνεπώς οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να προβούν στην συλλογή του ελαιοκάρπου από την 1η Νοεμβρίου 2015.
Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων ετών, που οι κλιματολογικές συνθήκες ευνόησαν τη έξοδο γενιάς δάκου κατά το μήνα Νοέμβριο, συνιστάται η γρήγορη ολοκλήρωση της ελαιοσυλλογής ενώ στη περίπτωση που οι παραγωγοί καθυστερήσουν το μάζεμα των ελιών κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία τους με τους Γεωπόνους της Υπηρεσίας μας .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ