Εξάντληση Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόνου - Στο εξής απαγορεύεται η αλιεία

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 10:05

Εξάντληση Εθνικής Ποσόστωσης Ερυθρού Τόνου - Στο εξής απαγορεύεται η αλιεία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς, Τμήμα Αλιείας ενημερώνει ότι η Εθνική Ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για τον Ερυθρό Τόνο (BFT) για το τρέχον έτος 2014 έχει εξαντληθεί.   Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με το άρθρο 34.2 του ΚΑΝ (ΕΚ) 302/2009 στο εξής απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η εμπορία προϊόντων ερυθρού τόνου που αλιεύθηκε ως παρεμπίπτων κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ξιφία ή άλλα είδη και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. IV, (β) της αριθ. 202/23318/22-2-2013 εγκυκλίου.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε τις Λιμενικές Αρχές και τους Αλιευτικούς Συλλόγους της περιοχής μας να ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους αλιείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στα τηλέφωνα 2671360572,573.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ