Επανέρχεται το μέτρο της μη υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδίκτυου για οφειλέτες εργοδότες

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013 07:09

Επανέρχεται το μέτρο της μη υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδίκτυου για οφειλέτες εργοδότες

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι από 1 Νοεμβρίου 2013 επανέρχεται το μέτρο της αναστολής υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου για όλους τους εργοδότες που συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Ίδρυμα.

Μετά την αναστολή της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, η υποβολή θα πραγματοποιείται μέσω της προσκόμισής ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ και θα παραλαμβάνεται μόνο αν ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ και προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλών του.

Το μέτρο της αναστολής υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου είχε αρθεί από 2/08/13, προκειμένου οι οφειλέτες εργοδότες να μπορέσουν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης. Για τους εργοδότες αυτούς θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης .