Έχει ξεκινήσει η «νησιωτική επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 23:29

Έχει ξεκινήσει η «νησιωτική επιχειρηματικότητα»

Ατοκα δάνεια για επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους της χώρας ( 66 νησιά) ξεκίνησαν να δίνουν οι τράπεζες Εθνική, NΕΑ PROTON BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΤΕ, ATTICA BANK, PROBANK A.E. κ.λ.π. με τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Για τα υπόλοιπα 30 νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων το επιτόκιο είναι χαμηλό και φτάνει το 2,8%.

Τα δάνεια, κυμαίνονται από 10.000 -30.000 ευρώ, είναι για κεφάλαια κίνησης αλλά και τη χρηματοδότηση μικρών επενδύσεων.Θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες.

Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν από την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: Δημιουργία - διαμόρφωση - ανακαίνιση - αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, Μηχανήματα και Εξοπλισμός, Λογισμικό, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, Προβολή – Προώθηση Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια -μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Εμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, ( 80 εκατομμύρια ευρώ). Τα δάνεια ,πάντως ,πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση»,. Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ.