Στέλιος Ματαράγκας: Οι ακτοπλοϊκές γραμμές πρέπει να λειτουργούν προς το συμφέρον της κοινωνίας της Kεφαλονιάς και Ιθάκης

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 13:08

Στέλιος Ματαράγκας: Οι ακτοπλοϊκές γραμμές πρέπει να λειτουργούν προς το συμφέρον της κοινωνίας της Kεφαλονιάς και Ιθάκης

Προς κάθε υπεύθυνο, Οι πρόσφατες αποφάσεις που πάρθηκαν μόλις πρόσφατα στην συνεδρίαση του ΣΑΣ , αλλά και γενικά η όλη κατάσταση που επικρατεί γύρω από την τοπική ακτοπλοϊα στα νησιά μας Κεφαλονιά και Ιθάκη, μας υποχρεώνει να απευθυνθούμε σε κάθε αρμόδιο και να επιστήσουμε την προσοχή του στα εξής:  

Η τοπική κοινωνία αξιώνει από τους αρμόδιους πλήρη ενημέρωση της για όλα όσα συμβαίνουν καθώς και πλήρη διαφάνεια και πληροφόρηση της στις αποφάσεις που λαμβάνονται και ειδικότερα από τους τοπικούς υπεύθυνους.Κανένα παιγνίδι κάτω από το τραπέζι.

Συμμόρφωση των πάντων σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν την Ναυτιλία ,τόσο ως προς τις γραμμές συγκοινωνίας, όσο και στην κανονικότητα των δρομολογίων και την ασφάλεια των επιβατών και οχημάτων.
Τυχόν αθέτηση και παραβίαση των κανονισμών, πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με αμεροληψία και δικαιοσύνη.
Παρεμπόδιση δημιουργίας φαινομένων αποκλειστικότητας και καρτέλ.Άνοιγμα των γραμμών σε όλους όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με την πτώση των ακριβών ναύλων που υφίστανται.
Επειδή συνήθως οι πλοιοκτήτες προφασίζονται οικονομικούς λόγους για την διατήρηση ακριβών ναύλων, ενημερώνουμε ότι σε κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, η κοινωνία βρίσκει και άλλους τρόπους για να εξυπηρετηθεί.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ

Στέλιος Ματαράγκας-Συντονιστής