Αποσύρθηκε από την αγορά το “Insect Repeller”

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 21:04

Αποσύρθηκε από την αγορά το “Insect Repeller”

Πρόστιμα ύψους 45.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε δύο εταιρείες απο τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για παραπλάνηση κατά την προώθηση συσκευών απώθησης/εξάλειψης τρωκτικών και εντόμων. Πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ κατόπιν εκτεταμένης αυτεπάγγελτης έρευνας των αρμοδίων υπηρεσιών της επιβλήθηκαν σε δύο εταιρείες από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94 κατά την προώθηση συσκευών απώθησης / εξάλειψης τρωκτικών και εντόμων.

Στην εταιρεία DIAMANT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. «DIAMANT A.E.») επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά την προώθηση και διάθεση του προϊόντος «απωθητικό εντόμων και τρωκτικών» με την εμπορική επωνυμία «Insect Repeller».

Στην εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά την προώθηση και διάθεση της «Συσκευής απομάκρυνσης επιβλαβών ζώων» με την εμπορική επωνυμία «Pest Reject» και για μη παροχή οδηγιών χρήσης και έγγραφης εγγύησης στην ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία του προϊόντος «Insect Repeller» της πρώτης εκ των άνω εταιρείας και ζητήθηκε η απόσυρσή του από την αγορά, καθώς δεν συμμορφώνεται με της διατάξεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ ούτε φέρει επί της συσκευασίας του ή επί του ίδιου του προϊόντος, ένδειξη τύπου.

Πηγή: newsit.gr