Πέντε υποτροφίες και οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 18:35

Πέντε υποτροφίες και οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει την χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε Κεφαλλονίτες επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής :

Δύο (2) υποτροφίες εξωτερικού επιπέδου 7 (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αλλιώς Master - MSc) ή επιπέδου 8 (Διδακτορικού Διπλώματος – PhD) και τρεις (3) υποτροφίες εσωτερικού  επιπέδου 7 (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αλλιώς Master) ή επιπέδου 8 (Διδακτορικού Διπλώματος).

Για κάθε υποτροφία εσωτερικού χορηγείται ποσό 2.500 € και για την υποτροφία εξωτερικού ποσό 5.000 €.

Από τις παραπάνω πέντε (5) υποτροφίες η μία (1) θα χορηγείται σε υποψήφιο καταγόμενο από τη Δημοτική Κοινότητα Πυλάρου, τόπο καταγωγής του Ευεργέτη Σπυρ. Φ. Αντύπα, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και συνεπώς αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή από απόσταση δεν γίνονται δεκτές.

     Η υποβολή αίτησης για παροχή υποτροφίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων

     εκείνων που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η κάθε υποτροφία  χορηγείται για ένα (1) έτος.

2. H δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του Κληροδοτήματος και θα παρέχεται για ένα (1) ακόμη έτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατ’ έτος, συνοδευόμενη από επίσημα πιστοποιητικά προόδου και επίδοσής του.

Η επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη για την λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αλλιώς Master – MSc  και τα τρία (3) έτη για την λήψη  Διδακτορικού Διπλώματος – PhD.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1.Να κατάγονται από την Κεφαλονιά και να είναι γραμμένοι στο Δημοτολόγιο Δήμου Κεφαλονιάς οι ίδιοι ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους.

2. Να έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επιπέδου 6 

(Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή από ισότιμο εξωτερικού με αντίστοιχο τίτλο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3.Σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα ή να έχει πάρει αναβολή στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του.

4. Να μην είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος: (http://klirvaglianos.gr/antypas) μέχρι την 21η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59. Κατά την παραλαβή,  θα συντάσσεται  σχετικό Πρακτικό παραλαβής από τη Γραμματεία του Κληροδοτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος στην οδό Κεφαλλήνων 5 στο Αργοστόλι, τηλ: 26710-22524,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:  (http://klirvaglianos.gr/antypas).

Για την  Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Ο Γραμματέας                                                                     Η Πρόεδρος

Λάμπρος Σιμάτος                                                   Ιλαριανή Τζανετάτου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με την διαθήκη του Ευεργέτη, τον ισχύοντα Οργανισμό του Ιδρύματος ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

  1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες  ευρώ (10.000€ ) για το έτος 2023*
  2. Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους  τετρακοσίων ευρώ (400,00€ ) σε είκοσι πέντε  (25)  αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα.
  1. Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών μπορεί προαιρετικά να γίνει και από άλλους Φορείς

     του Ν. Κεφαλληνίας.

*   Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2023

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει:

Να κατάγεται και να είναι μόνιμος/η κάτοικος Κεφαλονιάς.

Να είναι γραμμένος/η στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο των Δήμων Κεφαλονιάς

Να έχει ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο είτε με ταχυμεταφορά (courier) στην διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Κεφαλλήνων 5, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100 είτε με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. θυρίδα του Κληροδοτήματος (αριθ. 129) ή στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση

(Τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας ή παραλαβής 21-7-2023)

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:

 www.klirvaglianos.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Ο Γραμματέας                                                                        Η Πρόεδρος

Λάμπρος Σιμάτος                                                               Ιλαριανή Τζανετάτου


Ετικέτες: