Άγονη η διαδικασία πρόσληψης Υπεύθυνου Λειτουργίας για την στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΥΠΕΡΙΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 15:50

Άγονη η διαδικασία πρόσληψης Υπεύθυνου Λειτουργίας για την στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΥΠΕΡΙΩΝ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθ. πρωτ.01 από 5-01-2023

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

που αφορά την πρόσληψη Υπεύθυνου Λειτουργίας/Διευθυντής, στο πλαίσιο υλοποίησης του   Υποέργου 1 της Πράξης «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει άγονη την διαδικασία  πρόσληψης για την θέση Υπεύθυνος Λειτουργίας/Διευθυντής της  ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ.


Ετικέτες: