Το Ορφανοτροφείο "Ο Σωτήρ" αναζητά ψυχολόγο (προκύρηξη θέσης)

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 11:33

Το Ορφανοτροφείο "Ο Σωτήρ" αναζητά ψυχολόγο (προκύρηξη θέσης)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφανοτροφείου Κεφ/νίας ''Ο ΣΩΤΗΡ'', ανακοινώνει την πρόθεσή του για πρόσληψη ψυχολόγου προκειμένου να καλυφθεί η θέση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την θέση της Ψυχολόγου:

  1. Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με κατάθεση βιογραφικού.
  2. Πτυχίο Ψυχολόγου
  3. Αποδεικτικό γλωσσομάθειας, Αγγλικής Γλώσσας
  4. Αποδεικτικό γνώσεων Η/Υ
  5. Ποινικό Μητρώο

            Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

            Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24/11/2022 έως και 7/12/2022 στα γραφεία του ιδρύματος, 08:00 με 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2671022261

                                          ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΑΝΕΥΛΑΒΗ-ΖΕΡΒΟΥ ΒΕΡΑ

                                               Παιδίατρος