Ε.Α.Σ. : Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΛΓΑ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 09:19

Ε.Α.Σ. : Παράταση πληρωμής εισφορών ΕΛΓΑ

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) αποφάσισε να δώσει νέα παράταση στο χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021.

Έτσι η 30η Ιουνίου 2022, μέχρι πρότινος οριζόμενη ως καταληκτική προθεσμία καταβολής, αντικαθίσταται με νέα η οποία λήγει τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Όσοι ΘιακοΚεφαλονίτες παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2021 θα πρέπει εντός της νέας προθεσμίας  να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Από Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ