Απαγόρευση της αλιείας ξιφία - Ποια περίοδο αφορά

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 11:11

Απαγόρευση της αλιείας ξιφία - Ποια περίοδο αφορά

Σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα του Ανιπεριφερειάρχη κ. Κουρή απαγορεύεται η αλιεία ξιφία από 1η έως 31η Μαρτίου σύμφωνα με την Σύσταση 11-03 της Διεθνούς  Επιτροπής για την Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

Κατόπιν τούτου, αναστέλλονται, για το παραπάνω διάστημα, η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και η σχετική Έγκριση από την Υπηρεσία Αλιείας Κεφαλονιάς, για χορήγηση ειδικών αδειών σε αλιευτικά σκάφη για την αλιεία του είδους ξιφίας.