Θετική εξέλιξη για το λιμάνι Αργοστολίου! Ανακοινώθηκε ο ανάδοχος της β φάσης

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 12:45

Θετική εξέλιξη για το λιμάνι Αργοστολίου! Ανακοινώθηκε ο ανάδοχος της β φάσης

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία αποκατάστασης του λιμένα Αργοστολίου από τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 2014 (β φάση).

Μετά από σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το έργο δόθηκε στην εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. (Χαιδεμένος).

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε :

Εγκρίνουμε την ανάθεση της σύμβασης κατά το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 στην κατά το άρθρο 103 του ιδίου νόμου «προσωρινή ανάδοχο» εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.788.475,06 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,29 %.

Δείτε την απόφαση εδώ